Üdvözöljük a webáruházban!
Filters
Kereső

Pénzvisszafizetési garancia

Részvételi szabályzat

1. Az Akció megnevezése: „Oral-B pénzvisszafizetési garancia II.”, továbbiakban „Akció”.

Az Akció Szervezője és egyben Lebonyolítója: Wonderduck Agency Zrt. (1118 Budapest Rétköz utca 31.) továbbiakban „Szervező”.

2. Az Akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magánszemély, kivéve

Orbico Hungary Kft. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.sz  (Gateway Office Park 3. 3 emelet) , továbbá az Akció szervezésében és lebonyolításában résztvevő ügynökség (Wonderduck Agency Zrt.) munkatársai és ezek közeli hozzátartozói.

3. Az Akció 2018. július 1-től 2019. június 30.-ig tart.

4. Az Akció mechanizmusa és a visszatérítés feltételei:

Azon vásárló részére, aki 2018. július 1-től 2019. június 30. között Magyarországon Oral-B terméket vásárol (kivéve elemes és manuális fogkefék és pótfejek), és a vásárolt termékkel nem elégedett, a vásárolt terméket eredeti csomagolásban, számlával vagy annak másolatával, valamint a jelen szabályzatnak megfelelő kuponnal (1. sz. melléklet) együtt a vásárlástól számított 100 napon belül postai úton megküldi a Szervező részére, majd a jelen szabályzatnak megfelelő „Vételi jegy” beérkezésétől számított legfeljebb 30 naptári napon belül visszatéríti a vásárlás teljes összegét.

 

Az Akcióban résztvevő termékek:

 

Szájápolás - Oral-B

4210201377818

Oral-B OC20 szájcenter

4210201378617

Oral-B MD20 szájzuhany

4210201196679

Oral-B OC20 + Pro 2000 szájcenter

4210201203674

Oral-B Pro 10000 fehér Sensi fejjel

4210201203759

Oral-B Pro 10000 rose gold Sensi fejjel

4210201203711

Oral-B Pro 10000 fekete Sensi fejjel

4210201202127

Oral-B Pro 10000 orchid Sensi fejjel

4210201174851

Oral-B PRO 9000 Rose Gold Cross Action fejjel

4210201174899

Oral-B PRO 9300 Rose Gold Cross Action fejjel

4210201187509

Oral-B PRO 9000 fehér Cross Action fejjel

4210201157588

Oral-B PRO 9000 fekete

4210201159605

Oral-B PRO 8000

4210201182498

Oral-B SMART 6 Cross Action fejjel

4210201187455

Oral-B SMART 5 Cross Action fejjel

4210201177326

Oral-B SMART 4 Sensi fejjel

4210201177180

Oral-B SMART 4 Cross Action fejjel

4210201202448

Oral-B SMART 4 Teen Sensi fejjel

4210201179092

Oral-B PRO 2 Cross Action fejjel

4210201096269

ORAL-B Pro600 CA fejjel

4210201077732

ORAL-B Pro600 3DW fejjel

4210201189572

Pro 600 Whitening Pack (Oral B Pro 600+ BAM Accelerator fehérítő emulzió + BAM White Brillance fogkrém)

4210201851813

Oral-B PRO 500 D16 CrossAction fejjel

4210201178378

Oral-B PRO 500 Sensi fejjel

4210201135579

Oral-B Pro 400 D16 orange 2016OND

4210201135654

Oral-B Pro 400 D16.513 green 2016OND

4210201202356

Oral-B Pro 400 Junior Sensi fejjel

4210201201083

Oral-B D100 Vitality fehér CrossAction fejjel

4210201201106

Oral-B D100 Vitality fekete CrossAction fejjel

4210201033783

Oral-B D12.513 S box

4210201135470

Oral-B D12.523 Vitality Plus CrossAction fejjel

4210201043508

Oral-B D12.513 Vitality box CrossAction fejjel

4210201043607

Oral-B D12.013 3DW box

4210201181088

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Cars

4210201161219

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Star Wars

4210201154686

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Frozen

4210201202639

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Incredibles

4210201822356

Oral-B D4 elemes

4210201305590

Oral-B D2 elemes gyermek

 

Oral-B karácsonyi csomagok

4210201176145

Oral-B Vitality Precision Clean + BAM ProExpert 75ml 2016OND

4210201162490

Oral-B PRO 750 3D White + úti tok 2016OND

4210201162520

Oral-B PRO 750 Cross Action + úti tok 2016OND

4210201162575

Oral-B PRO 790 Cross Action + bónusz handle  2016OND

4210201183488

Oral-B PRO 2  2500 3DW fejjel

4210201183501

Oral-B PRO 2  2500 Cross Action fejjel

4210201187486

Oral-B SMART 4  4900 Duo Cross Action fejjel

4210201159742

Oral-B PRO 8900 Cross Action + bónusz handle 2016OND

4210201181392

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Star Wars + ceruzatartó

4210201181385

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Frozen + ceruzatartó

 

5. Feltételek:

Az Oral-B pénzvisszafizetési garancia kizárólag az Akció időszaka alatt – 2018. július hó 1. napja és 2019. június hó 30. napja között - magyarországi kiskereskedelemben megvásárolt, a 4. pontban felsorolt termékekre vonatkozik. Egy vásárló akkor jogosult a pénzvisszafizetésre, ha a vásárlást követő 100 naptári napon belül az alábbi címre elküldi a vásárolt terméket eredeti csomagolásban, összes tartozékaival, a vásárlást igazoló blokkot, számlát vagy annak másolatát, valamint a szabályzat 1. sz. mellékletét képző kupont hiánytalanul kitöltve, feltüntetve hogy a vásárló miért elégedetlen a termékkel.

A beküldési cím: Wonderduck Agency Zrt. 1118 Budapest Rétköz utca 31.

A termékek beérkezésének utolsó időpontja: 2019. október 9. 24:00 óra.

6. A pénzvisszafizetés menete:

A termék beérkezését követően a reklamációt rögzítő „Vételi jegyet” a Szervező megküldi a Feladó részére, melyet az aláírásával igazol és visszaküldi a Lebonyolító postacímére.

A „Vételi jegy” beérkezését követően a visszaküldött kuponon feltüntetett Feladó a teljes, eredeti vételárat a beérkezéstől számított 30 napon belül visszakapja.

Az akció kizárólag természetes személyekre érvényes, kis-, és nagykereskedők nem vehetnek részt benne.

 Az akció kizárólag a Magyarországon vásárolt termékekre vonatkozik.

A vételár visszafizetésének feltétele a fenti követelmények maradéktalan teljesítése. A Szervező a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizár minden felelősségét.

A Szervező nem vállal felelősséget hibás, vagy olvashatatlan címzés; a postai kézbesítés hibája esetén, illetve, ha a megadott név és cím nem azonosítható.

A Szervező a visszafizetési garancia érvényesítésével (azaz a termék visszaküldésével) kapcsolatban a vásárlónál felmerült postai költségeket nem téríti vissza.

A Szervező az Akció keretében csak a postai úton a 1118 Budapest Rétköz utca 31. címre feladott küldeményeket fogadja el, a vásárlás helyén nincsen lehetősége a pénzvisszafizetési garancia érvényesítésére.

Az elveszett postai küldeményekért a Szervező a felelősséget nem vállalja. A postai feladás igazolása nem elégséges a pénzvisszafizetési garancia érvényesítéséhez.

Amennyiben a Szervező bármilyen hiányt fedez fel a vásárló által visszaküldött igénylésben, úgy telefon és/vagy posta útján - egyeztetés céljából - felveszi vele a kapcsolatot.

A pénvisszafizetés kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a fentiekben felsorolt (5. és 6. pont) minden feltételnek hiánytalanul megfelel a reklamációs igény.

7. A Szervező jogai

Hamisított vagy manipulált termékek vagy vásárlási blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt az Akcióban. Az Akcióban résztvevő termékek érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az Akcióval, illetve az abban résztvevő termékekkel kapcsolatos bármely visszaélés, manipuláció esetén a megfelelő jogi lépéseket megtegye, illetve a szükséges hatósági eljárásokat kezdeményezze.

A Szervező, illetve az Akció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt az Akció során, az Akció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az Akció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a vásárlóknál felmerülő károkért való felelősséget.

8. Adatvédelem

A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó az Akció keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak az Akció keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért az Wonderduck Agency Zrt. (1118 Budapest Rétköz utca 31.) felel, mint adatkezelő.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen akciót nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra.

Önnek az akcióban való részvételhez az alábbi személyes adatokat kell megadnia:

 

Név

Cím

Telefonszám

Születési év

Vételi jegy kiállítása esetén továbbá:

Bankszámla száma (ha így kéri a visszatérítést)

Adóazonosító jel

Pontos születési dátum

 

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: Az akció lebonyolítása, pénzvisszatérítés teljesítése, kapcsolatfelvétel. Ön kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A résztvevő (érintett) a részvétellel hozzájárulását adja személyes adatainak tárolására, valamint a Szolgáltató jelen Szabályzatának (adatvédelmi politikájának) megfelelő kezelésére.

Az akcióval kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és a teljesítéshez nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg, kivéve a személyes adatokat a Szervező, könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozója (számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó: RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest Faludi u. 3.) Az adatok továbbításra kerülhetnek könyvvizsgálati kötelezettség teljesítése érdekében és céljára a társaság könyvvizsgálója, az International Consulting Team Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Fehérvári út 50-52., Cégjegyzékszám: 01 09 998752) részére.

Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb az akció befejezését követően 90 napig. Ezen felül a Szervező a pénzvisszatérítésben részesülő személy adatait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2027.07.31-ig őrzi meg. (az akció lezárásától számított 8 év).

Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: oral-b@wonderduck.hu  vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolunk.

Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak az Orbico Hungary Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.

Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy az Wonderduck Agency Zrt. az Akció során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük az akció résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.

Elérhetőségeink:

Postai úton:

- Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31.,

Elektronikus levélben: oral-b@wonderduck.hu e-mail címen

Az Akcióban való részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen szabályzatban és az annak részét képező Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

 

9. Általános rendelkezések

Az Akció az áruházban kihelyezett szórólapokon, valamint a http://www.kutatasi-kozpont.hu/hu-hu weboldalon kerül népszerűsítésre, részletes ismertetésre.

A vásárlók a kupon elküldésével a jelen Részvételi Szabályzatban és annak részét képező adatkezelési szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2018. június 25.

 

1. számú melléklet

 

 

KUPON

Név:

Cím:

Telefonszám:

Születési év:

Vásárolt Oral-B termék:

Visszaküldés oka:

Alulírott a kupon kitöltésével és a megadott címre való eljuttatásával elfogadom az akcióra irányadó Részvételi Szabályzatban és annak részét képező adatkezelési szabályzatban részvételi feltételeket, valamint hozzájárulok, hogy személyes adataimat a Wonderduck Agency Zrt. (a továbbiakban: adatkezelő) az akció  lebonyolítása céljából a nyilvántartásában rögzítse és kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapul. A Wonderduck Agency Zrt. az adatokat harmadik személy részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. Az adatbázis kizárólag az akció lebonyolítására szolgál, az adatok az akció lebonyolítását követően törlésre kerülnek. Az adatokat egyéb marketing célra nem használjuk fel. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat a szabályzatban megadott elérhetőségeken.

 

 

Dátum: ..................................................... Aláírás:....................................................

 

                                                                      


 

  VÉTELI JEGY                                      VJ/2018/0000

 

Eladó adatai:

NÉV:………………………………………………………………………………………………………………. 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………….. 

Születési idő:…………………………………………………………………………………………………..

Adóazonosító:………………………………………………………………………………………………..

 

Vevő adatai:                                                    Wonderduck Agency Zrt.

1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt.1.

adószám: 14468072-2-43

Termék megnevezése

mennyiség

egységár

összeg

számlaszám/
nyugtaszám

 

 

 

 

 

 

Összesen: __ __________ Ft. azaz _______________________________________ forint

 

Az Eladó által megjelölt pénz-visszafizetési garancia igény teljesítéséről a szabályzati előírásoknak megfelelően a Vevő gondoskodik. A kifogás rendezésének módja (a megfelelő részt kérem X-el jelölje):

ð       banki átutalással*

a következő bankszámla számra: ……………………..…. - ……..………………… - ……..…………………

ð        postai úton

a következő címre……………………………………………………………………………………………………….…

*a bankszámla tulajdonosa kizárólag az Eladó lehet!

 

Budapest, 2018. ………………………………………….

 

-------------------------------------------------                                                         --------------------------------------

                                     eladó                                                                                                       vevő

 

 

Tájékoztató a Vételi jegy kitöltéséhez

A szigorú számadású nyilvántartás alá eső vételi jegy kiállításához szükségesek az Ön /az eladó/ személyes adatainak feltüntetése. Kérjük az adatokat pontosan és olvashatóan töltse ki, a további nyilvántartás segítésére. A pénz-visszafizetési garancia feltétele a fenti adatok hiánytalan megadása.

 Adatkezelési tájékoztatás: A Wonderduck Agency Zrt., mint adatkezelő az adatokat harmadik személy részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. Az adatkezelésre irányadó szabályokat a promócióra irányadó Részvételi Szabályzat és annak részét képező adatkezelési szabályzat tartalmazza.

Az akció feltételei:

A 100 napos pénz-visszafizetési garancia a 2018.07.01. és 2019.06.30. között Magyarországon vásárolt Oral-B termékekre vonatkozik. Az akcióban résztvevő termékek:

 

 

 

Szájápolás - Oral-B

4210201377818

Oral-B OC20 szájcenter

4210201378617

Oral-B MD20 szájzuhany

4210201196679

Oral-B OC20 + Pro 2000 szájcenter

4210201203674

Oral-B Pro 10000 fehér Sensi fejjel

4210201203759

Oral-B Pro 10000 rose gold Sensi fejjel

4210201203711

Oral-B Pro 10000 fekete Sensi fejjel

4210201202127

Oral-B Pro 10000 orchid Sensi fejjel

4210201174851

Oral-B PRO 9000 Rose Gold Cross Action fejjel

4210201174899

Oral-B PRO 9300 Rose Gold Cross Action fejjel

4210201187509

Oral-B PRO 9000 fehér Cross Action fejjel

4210201157588

Oral-B PRO 9000 fekete

4210201159605

Oral-B PRO 8000

4210201182498

Oral-B SMART 6 Cross Action fejjel

4210201187455

Oral-B SMART 5 Cross Action fejjel

4210201177326

Oral-B SMART 4 Sensi fejjel

4210201177180

Oral-B SMART 4 Cross Action fejjel

4210201202448

Oral-B SMART 4 Teen Sensi fejjel

4210201179092

Oral-B PRO 2 Cross Action fejjel

4210201096269

ORAL-B Pro600 CA fejjel

4210201077732

ORAL-B Pro600 3DW fejjel

4210201189572

Pro 600 Whitening Pack (Oral B Pro 600+ BAM Accelerator fehérítő emulzió + BAM White Brillance fogkrém)

4210201851813

Oral-B PRO 500 D16 CrossAction fejjel

4210201178378

Oral-B PRO 500 Sensi fejjel

4210201135579

Oral-B Pro 400 D16 orange 2016OND

4210201135654

Oral-B Pro 400 D16.513 green 2016OND

4210201202356

Oral-B Pro 400 Junior Sensi fejjel

4210201201083

Oral-B D100 Vitality fehér CrossAction fejjel

4210201201106

Oral-B D100 Vitality fekete CrossAction fejjel

4210201033783

Oral-B D12.513 S box

4210201135470

Oral-B D12.523 Vitality Plus CrossAction fejjel

4210201043508

Oral-B D12.513 Vitality box CrossAction fejjel

4210201043607

Oral-B D12.013 3DW box

4210201181088

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Cars

4210201161219

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Star Wars

4210201154686

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Frozen

4210201202639

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Incredibles

4210201822356

Oral-B D4 elemes

4210201305590

Oral-B D2 elemes gyermek

 

Oral-B karácsonyi csomagok

4210201176145

Oral-B Vitality Precision Clean + BAM ProExpert 75ml 2016OND

4210201162490

Oral-B PRO 750 3D White + úti tok 2016OND

4210201162520

Oral-B PRO 750 Cross Action + úti tok 2016OND

4210201162575

Oral-B PRO 790 Cross Action + bónusz handle  2016OND

4210201183488

Oral-B PRO 2  2500 3DW fejjel

4210201183501

Oral-B PRO 2  2500 Cross Action fejjel

4210201187486

Oral-B SMART 4  4900 Duo Cross Action fejjel

4210201159742

Oral-B PRO 8900 Cross Action + bónusz handle 2016OND

4210201181392

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Star Wars + ceruzatartó

4210201181385

Oral-B D12.513 Vitality gyerek fogkefe - Frozen + ceruzatartó

 

 

1. A terméket eredeti csomagolásban, a vásárlást igazoló blokkal vagy annak másolatával, valamint a kitöltött, alábbi kuponnal kérjük eljuttatni a megadott címre kizárólag postai úton.

2. A terméket legkésőbb a vásárlás napjától számított 100. naptári napig kell eljuttatni a megadott címre postai úton.

3. A termék beérkezését követően a reklamációt rögzítő jegyzőkönyvet a Szervező megküldi a Feladó részére, melyet az aláírásával igazol és visszaküldi a Szervező postacímére.

4. A jegyzőkönyv beérkezését követően a visszaküldött csomagon feltüntetett Feladó a teljes, eredeti vételárat a beérkezéstől számított 30 napon belül visszakapja.

5. Az akció kizárólag természetes személyekre érvényes, kis-, és nagykereskedők nem vehetnek részt benne.

6. Az akció kizárólag a Magyarországon vásárolt készülékekre vonatkozik.

7. A vételár visszafizetésének feltétele a fenti követelmények maradéktalan teljesítése. A Szervező a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizár minden felelősségét.

8. A szervező cég nem vállal felelősséget hibás, vagy olvashatatlan címzés; a postai kézbesítés hibája esetén, illetve, ha a megadott név és cím nem azonosítható.

9. Az akció feltételei nem korlátozzák a Te jogszabályban biztosított jogaidat.

10. Az akció szervezője és lebonyolító­ja a Wonderduck Agency Zrt., levelezési cím: H-1118 Budapest Rétköz utca 31.

11. A Promóció szabályainak teljes leírását keresd a www.oralb.hu honlapon.